آموزش تئوری موسیقی

در این دوره آموزشی که شامل 21 قسمتمی باشد، سعی شده مباحث تئوری موسیقی از پایه و به طور کامل توضیح داده شود. هنرجویان پس از دیدن این دوره آموزشی ضمن یادگیری نت خوانی با مفاهیم اساسی موسیقی از جمله خصوصیات امواج صوتی، فاصله هاريال نت های مطبوع و نا مطبوع، علائم مختلف موسیقی، گام ها و حتی ساختار آکوردها و استفاده از آن ها آشنا خواهند شد. این دوره برای هنرجویان مبتدی تمامی سازها بسیار مناسب می باشد.

فایل کیفیت 720 کیفیت 480
قسمت اول - معرفی (8.23 Mb) دانلود رایگان
قسمت دوم - امواج صوتی (20.68 Mb) دانلود رایگان
قسمت سوم - دسته بندی سازها (23.69 Mb) دانلود رایگان
قسمت چهارم -تعریف اولیه نت (14.77 Mb) دانلود رایگان
قسمت پنجم - نت خوانی (1) دانلود 25.29Mb دانلود 14.94Mb
قسمت ششم - نت خوانی (2) دانلود 18.46Mb دانلود 9.83Mb
قسمت هفتم - کشش نت ها دانلود 53.96Mb دانلود 21.87Mb
قسمت هشتم - سکوت و نت های نقطه دار دانلود 51.39Mb دانلود 16.39Mb
قسمت نهم - ریتم های اصلی دانلود 89.43Mb دانلود 22.21Mb
قسمت دهم - ریتم های ترکیبی دانلود 39.28Mb دانلود 21.65Mb
قسمت یازدهم - فاصله ها دانلود 61.7Mb دانلود 17.23Mb
قسمت دوازدهم - دیز و بمل دانلود 27.62Mb دانلود 15.96Mb
قسمت سیزدهم - چند علامت در نت خوانی دانلود 101.29Mb دانلود 41.4Mb
قسمت چهاردهم - گام ها (1) دانلود 58.5Mb دانلود 35.03Mb
قسمت پانزدهم - گام ها (2) دانلود 58.81Mb دانلود 35Mb
قسمت شانزدهم - پیدا کردن گام ها دانلود 64.32Mb دانلود 38.41Mb
قسمت هفدهم - کلیدهای موسیقی دانلود 25.23Mb دانلود 13.39Mb
قسمت هجدهم - ساختار آکوردهای ماژور و مینور دانلود 51.39Mb دانلود 26.57Mb
قسمت نوزدهم - ادامه آکوردها دانلود 70.92Mb دانلود 18.74Mb
قسمت بیستم - مقدمه هارمونی(درجات گام و آکوردهای گام)) دانلود 75.51Mb دانلود 26.21Mb
قسمت بیست و یکم - مقدمه هارمونی (متد آکورد و مدولاسیون)) دانلود 80.14Mb دانلود 32.69Mb