آموزش میکس و مسترینگ با Ableton live

learn mix & mastering in Ableton live 9

در این دوره آموزشی شامل 25 قسمت، شاهد میکس کامل یک پروژه در نرم افزار Ableton Live 9 خواهیم بود. در این مجموعه ترفند ها و مطالب بسیار مفیدی در مورد اکولایز کردن، پنینگ (panning)، استفاده از انواع کمپرس ها(buss compressor , multi-band compressor, ....)، بالانس کردن صدا، گروه بندی لاین ها، توضیح در مورد جنس صداها و لاین های مختلف، استفاده از افکت های مختلف از جمله Reverb, Delay, Coures و .... آموزش داده می شود. این دوره برای کسانی که کار میکس و مسترینگ انجام می دهند بسیار مناسب می باشد.

فایل کیفیت 720 کیفیت 480
قسمت اول - Introduction دانلود 118.46Mb دانلود 44.48Mb
قسمت دوم - The Elements دانلود 94.6Mb دانلود 38.78Mb
قسمت سوم - The Master Plugins دانلود 137.52Mb دانلود 56.7Mb
قسمت چهارم - Blancing Setting Up Effects دانلود 145.56Mb دانلود 62.87Mb
قسمت پنجم - EQ-ing the Kick Drum دانلود 92.82Mb دانلود 37.48Mb
قسمت ششم - EQ-ing the Beats دانلود 142.24Mb دانلود 58.82Mb
قسمت هفتم - EQ-ing the Synths دانلود 164.53Mb دانلود 70.4Mb
قسمت هشتم - EQ-ing Other Elements دانلود 98.9Mb دانلود 41.29Mb
قسمت نهم - EQ-ing The Guitars دانلود 86.39Mb دانلود 35.61Mb
قسمت دهم - Adjusting The Balance دانلود 86.56Mb دانلود 36.35Mb
قسمت یازدهم - Compression For Sound Shaping دانلود 138.99Mb دانلود 54.54Mb
قسمت دوازدهم - Compression For Level دانلود 38.99Mb دانلود 15.32Mb
قسمت سیزدهم - Bus Compression For Beats دانلود 120.24Mb دانلود 51.99Mb
قسمت چهاردهم - Side Chain Compression دانلود 159.27Mb دانلود 68.06Mb
قسمت پانزدهم - Multiband Compression دانلود 111.71Mb دانلود 47.73Mb
قسمت شانزدهم - Master Bus Compression دانلود 130.69Mb دانلود 55.67Mb
قسمت هفدهم - Panning دانلود 85.25Mb دانلود 34.78Mb
قسمت هجدهم - Reverb & Echo دانلود 212.26Mb دانلود 90.8Mb
قسمت نوزدهم - Adding Chorus دانلود 111.93Mb دانلود 45.77Mb
قسمت بیستم - Tremolo & Autopan دانلود 68.73Mb دانلود 29.52Mb
قسمت بیست و یکم - Level Automation دانلود 108.35Mb دانلود 45.64Mb
قسمت بیست و دوم - Filter Automation دانلود 93.21Mb دانلود 37.17Mb
قسمت بیست و سوم - Automating the Pan دانلود 75.27Mb دانلود 32.14Mb
قسمت بیست و چهارم - DIY Loudness Mastering دانلود 104.55Mb دانلود 45.07Mb
قسمت بیست و پنجم - Original vs The Final Mix دانلود 91.22Mb دانلود 38.7Mb