آموزش اکولایز صدا

how to EQ vocal

در این فیلم آموزشی 27 دقیقه ای اکولایز کردن و کال را به طور کامل خواهیم دید. در این فیلم، تمام فرکانسی صدای خواننده و اینکه در هر محدوده فرکانسی چه اتفاقی برای صدا می افتد، توضیح داده شده است.

فایل کیفیت 720 کیفیت 480
فیلم کامل دانلود 511.75Mb دانلود 218.8Mb